Wat maakt paardenkuddes zo succesvol?

Wist je dat binnen paardenkuddes de perfecte groepsdynamiek heerst? Al wat paarden doen staat namelijk in het teken van de harmonie en de veiligheid van de kudde. Zo’n kudde kan je vergelijken met een sociale organisatie, eentje die gebaseerd is op vertrouwen. De paarden zijn onderling afhankelijk van elkaar, net omdat ze elkaar vertrouwen.

De groep heeft een sociale code die weerspiegeld wordt in de houding en de lichaamstaal van de paarden. Beide moeten authentiek zijn wil een paard geaccepteerd worden door de andere leden van zijn groep.

Binnen de kudde voeren paarden een open communicatie. Er zijn geen dubbelzinnigheden en achterliggend zijn er geen onuitgesproken verwachtingen of bijbedoelingen.
Ze spiegelen zich gewoon aan de ander. Als prooi- en kuddedier zijn ze voortdurend bezig met het scannen van hun omgeving op roofdieren en andere gevaren en daarnaast met het interpreteren van de gevoelens en intenties van de ander. Ze zijn daarom uitzonderlijk goed in het oppikken van non-verbale signalen zoals aarzelingen, onzekerheid, angst en gebrek aan zelfvertrouwen. Zo kunnen ze binnen enkele seconden een inschatting maken van de situatie waarin ze zich bevinden.

Elk paard is zich heel bewust van de krachten en capaciteiten van de andere paarden. Op basis van die krachten en capaciteiten heeft elk paard dan ook zijn eigen plaats binnen de groep. Het aanvaart die plaats ook omdat het de juiste plaats is voor dat specifieke paard. Het is de plaats waar het zijn talenten kan inzetten en waardoor het zo een evenwichtige bijdrage aan de kudde levert.

In een gedomesticeerde kudde wordt, wanneer de kudde zich verplaatst naar water of voedsel, de leiding vaak genomen door een oudere merrie of ruin uit de hiërarchische middenpositie van de kudde. De meest kwetsbare paarden (de veulens, de oudste en de zieke paarden) worden bij die verplaatsingen steeds in het midden van de groep geplaatst. Pas wanneer er gevaar dreigt voor de groep zal het dominantste paard zich tussen de kudde en het gevaar plaatsen. Zo blijft de samenhang van de kudde bewaard. Maar ook al is er een hiërarchische structuur aanwezig, elk paard in de kudde is evenwaardig.

Paardenkuddes als spiegel

Het integratieproces van een nieuw paard in de kudde en dat van een nieuw lid in een team is eigenlijk exact hetzelfde. Afhankelijk van het nieuwe lid zal de integratie wat langer of wat minder lang duren. Je ziet dan ook dat de nieuwe medewerker zich eerst zal aansluiten bij één of meerdere collega’s waar hij zich goed bij voelt , in plaats van onmiddellijk bij de ganse groep. Stap voor stap zal de medewerker zijn connecties binnen het bedrijf verder uitbouwen om zich zo volledig te integreren in het team.

Dit proces zie je ook in een kudde gebeuren, enkel gaat het proces hier sneller omdat de communicatie zuiverder is en zonder bijkomende intenties is. Als ik mijn werk bekijk vanuit het trainen van paarden en het coachen van teams dan is er weinig verschil. Alleen zie ik vaak in teams dat mensen elkaars talenten gewoon niet (h)erkennen. Ze vallen niet terug op elkaar en leven allemaal op hun eilandje. De communicatie verloopt vaak mank wat een nefaste invloed heeft op het onderlinge vertrouwen in elkaar, in het team.

Net omdat paarden de perfecte groepsdynamiek kunnen creëren, kunnen wij mensen veel van hen leren. Paarden staan continu met elkaar in verbinding door hun non-verbale communicatie. Alles wat zij doen staat in het teken van veiligheid en harmonie. Die technieken kunnen wij mensen ook toepassen binnen het team waarin we werken.

Kort samengevat kan ik dus stellen dat communicatie en het (h)erkennen van elkaars talenten, net als bij paarden, noodzakelijk is om veiligheid binnen teams te creëren. En veiligheid schenkt vertrouwen, vertrouwen dat noodzakelijk is om verbinding te creëren tussen teamleden.

Daarom worden paarden ingezet als spiegel tijdens teamcoachings. Om gelukkigere werkplekken te creëren, waar mensen authentiek kunnen zijn en kunnen werken vanuit hun passie. Wij geloven dat de (h)erkenning van ieders talenten en waarden de sleutels naar verandering zijn. Wij willen meer bewustzijn creëren, zodat mensen in hun kracht komen te staan en zo hun authentieke zelf durven zijn. Dat stukje bewustzijn dat er ontstaat, straal je als individu af op de mensen waar jij mee in contact komt en pak je mee naar jouw omgeving, jouw team, jouw organisatie.

Zo ontstaat er een positief rimpeleffect. Dit is onze manier om bij te dragen aan een bewustere en gelukkigere wereld.

Bron: Paardentaal.be – Evelien van de Mert – 13 september 2017