Paarden herinneren zich uw humeur.

Een paard begint te steigeren als u het dier benadert? Misschien hebt u het bij een vorige ontmoeting een boze blik toegeworpen. Want paarden blijken zich te herinneren hoe u ze in het verleden hebt aangekeken, zo hebben Britse wetenschappers ontdekt.

De wetenschappers van de universiteiten van Portsmouth en Sussex in het zuiden van Engeland hebben iets met paarden. In een eerder onderzoek hebben ze bewezen dat paarden anders reageren al naargelang een menselijk gezicht op onweer of zonneschijn staat. Nu hebben ze ook aangetoond dat paarden dat gezicht en die gemoedstoestand (!) onthouden.

Levensgrote foto’s

In hun nieuwe onderzoek hebben de wetenschappers 21 paarden 4 levensgrote foto’s van 2 menselijke gezichten voorgehouden. 11 paarden kregen een foto van een lachend gezicht voorgehouden, de andere een foto van een boos gezicht. 2 minuten lang werden de dieren met de foto geconfronteerd, 3 uur later kregen ze de eigenaar van het gezicht te zien in levende lijve.

“We wisten al dat paarden gezichtsuitdrukkingen begrijpen. Nu wilden we achterhalen of ze die ook onthouden.”

Prof. Karen McComb, experte dierengedrag, University of Sussex

De proefpersonen was gevraagd bij hun ontmoeting met de paarden een neutraal gezicht te tonen. Ze wisten ook niet of ze op de foto die de dieren eerder van hen hadden gezien, lachten dan wel boos waren. Dit om te vermijden dat die kennis hun lichaamshouding ten opzichte van de dieren zou beïnvloeden.

De wetenschappers stelden vast dat paarden die de proefpersoon eerder op de foto met een boos gezicht hadden gezien, de proefpersoon langer aankeken met hun linkeroog. Paarden die de proefpersoon op de foto hadden zien lachen, keken de persoon dan weer langer aan met hun rechteroog.

Linkeroog: gevaar!

Die vaststelling is volgens de wetenschappers belangrijk, omdat het linkeroog informatie doorstuurt naar de rechterhersenhelft, die dreigingen en gevaren inschat. Omgekeerd stuurt het rechteroog informatie door naar de linkerhersenhelft, die eerder anticipeert op sociale interactie.

Bovendien gedroegen de paarden die op de foto een boos gezicht hadden gezien, zich nerveus toen ze de persoon in het echt zagen. Ze briesten, schraapten met hun hoeven, en likten voortdurend met hun tong.

“Tot 20 jaar geleden gingen wetenschappers ervan uit dat dieren geen gevoelens hadden. Gelukkig zijn ze intussen tot andere inzichten gekomen.”

Veerle Goudenhooft, dierengedragstherapeute

“Het is mooi dat die Britten dit soort onderzoek hebben uitgevoerd”, zegt dierengedragstherapeute Veerle Goudenhooft, die zelf met paarden werkt en ook mensen opleidt om met dieren om te gaan. “Tot 20 jaar geleden gingen wetenschappers ervan uit dat dieren geen gevoelens hadden. Gelukkig zijn ze intussen tot andere inzichten gekomen.”

“Men zegt wel eens dat paarden de spiegel zijn van de ziel. Als een mens zich in hun aanwezigheid nerveus gedraagt, dan gaan ze zich ook nerveus gedragen. Wat die Britten ontdekt hebben, verbaast me dus niet.”

Slimme dieren

“Paarden zijn slimme dieren”, gaat Goudenhooft voort. “Ze hebben een prefrontale cortexdie 21 procent van hun hersenen uitmaakt. (De prefrontale cortex is verantwoordelijk voor hogere taken, zoals het beoordelen van situaties, en het geheugen – red.). Bij honden, die toch ook intelligent zijn, is de prefrontale cortexkleiner.”

Goudenhooft geeft ook nog een anekdote mee, die aantoont hoe sterk paarden zich met mensen verbonden kunnen voelen.  “Vroeger namen paardenkwekers pasgeboren veulens in hun armen, om de dieren al meteen aan mensen te doen wennen. Maar die praktijk is stopgezet, omdat hengsten die zo waren opgevoed alleen maar wilden paren met mensen.”

Men zegt wel eens dat paarden de spiegel zijn van de ziel. Als een mens zich bij hen nerveus gedracht, dan gaan ze zich ook zo gedragen

Veerle Goudenhooft, dierengedragstherapeute

Bron: De studie is verschenen in het tijdschrift “Current Biology”, onder de titel “Animals Remember Previous Facial Expressions that Specific Humans Have Exhibited”.